Artikelindex

Het bestuur van de buurtvereniging is nog niet compleet, maar er zijn wel aanmeldingen ontvangen van liefhebbers. Tijdens de vergadering zal het nieuwe bestuur gekozen worden.

Verder willen we een oproep doen om na te gaan denken over een thema voor Koninginnedag 2010. Het lijkt nog ver weg, maar het is sneller zover dan dat we denken, dus we willen er vroeg aan beginnen. Tevens willen we vragen of mensen spullen van Koninginnedag 2005 hebben liggen. Dit graag doorgeven aan 1 van de bestuursleden, zodat we alles kunnen inzetten voor 2010. Ook zal een oranjecommissie in het leven geroepen worden, net zoals in 2005, om alles in goede banen te kunnen leiden.

We hopen veel medebuurtbewoners tegen te komen op 5 april in Turqoise! Vergeet het strookje niet in te leveren bij Anita Schouwenaar!!

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging "De Rêêpe".

Vóór 14 maart inleveren bij Anita Schouwenaar, Herdershoefje 32

Wij

................................................................... (naam)

....................................................................(adres) komen met:

......... volwassenen en ......... kinderen (graag leeftijd ook vermelden!) naar de ledenvergadering op 5 april in Turqoise.