Hallo medebuurtfeestvierder!!

Wat een bedrijvigheid!. De oranjekoorts is losgekomen en er wordt flink gewerkt! Overal in het dorp worden versieringen zichtbaar, en zo ook bij ons. In eerste instantie in en rond het kasteel, maar langzaam maar zeker komt er steeds meer bij!

Alles in de straat plaatsen gaan we mee beginnen vanaf 16 april.  Vanaf 22 april zullen de fakkels en lampolie rondgebracht worden (waarvan het de bedoeling is om deze vanaf 24 april elke avond te branden bij het schild in de voortuin). Ook de vlaggen om aan de binnenzijde van de ramen van de woningen te hangen zullen dan rondgebracht worden.

Vanaf 26 april begint de lichtjesroute, en zou het leuk zijn als iedereen zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk in de kostuums loopt (voor zover mensen deze al in hun bezit hebben uiteraard!). Zowieso op 29,30 april, 1 en 5 mei verwachten we iedereen die een kostuum heeft in kostuum!!

 Op 10 april is de eerste schildermiddag voor de kids geweest in de speeltuin en dat was zeker een succes! Veel kinderen hebben hun best gedaan (zie ook de foto’s op www.dereepe.nl). Komende zaterdag (17 april) zal er nog een kans zijn voor de kids om zich met verf uit te leven! Wederom vanaf 14.00 uur in de speeltuin!

Read More


Bijgaand is een globale planning te vinden van welke activiteiten op welke dagen zullen gebeuren. Uiteraard gebeurt er meer dan hierin vermeld, dus houd het bord bij het speeltuintje in de gaten!! Daarop staan ook dagen vermeld wat er gedaan moet worden!!

We hebben nog veel te doen, en hebben alle mensen nodig!!!!!

De info-brochure over de Koninginnedag vanuit de gemeente Kapelle is rond gebracht (in de Spar folder van afgelopen zaterdag). Niet bij iedereen zat deze erbij gevoegd. De folder is ook te vinden bij de Spar Tax. Wellicht staat hij binnenkort ook op onze website (www.dereepe.nl).

 De bar in het kasteel zal op 24 april voorzien worden van een tap. Ook alle andere voorraden zullen dan aanwezig zijn en de vergunning gaat dan in, zodoende willen we vanaf dan ook als bar van start gaan. Uiteraard willen we zeker zijn dat er mensen zijn om de bar te bemensen, zodoende zullen we een rooster maken. Vanaf zaterdag 17 april ligt dit rooster in het kasteel en kun je je voor een bepaalde dag aanmelden om mee te helpen (mag ook telefonisch naar Juliet 621102 of via de mail naar Juliet). In elk geval is op elke openingsdag 1 van de oranjecommissieleden aanwezig.

Op 7 mei zullen we een buurtbarbeque houden. Om dit goed te kunnen regelen willen we vooraf graag weten wie erbij zullen zijn. De kosten bedragen 15 euro per volwassene, kinderen tot 15 jaar zijn  gratis. Graag aanmelden via onderstaand strookje en deze inleveren bij Anita Schouwenaar voor 25 april.

Op 8 mei is het tijd om op te ruimen. Op deze dag verwachten we iedereen om een handje te helpen. Vele handen maken licht werk, en er is veel werk die dag te verzetten!

Nog even ter herinnering het volgende in herhaling!:

Contributie Oranjevereniging

Via deze weg willen we als bestuur de Oranjevereniging een handje helpen door het innen van de contributie voor 2010 van de Oranjevereniging. Hierbij willen we jullie vragen om je (vrijwillige) bijdrage over te maken op de rekening van de buurt voor 15 april 2010. De penningmeester zal het dan bijhouden en doorstorten naar de Oranjevereniging.

Deelname Optocht

Wie loopt er mee? Aanmelden kan nog steeds bij Rudi Koens.

Kleding afhalen

Hou zelf in de gaten om op tijd je kleding op te halen bij de verhuur vanaf 28 april 9.00 tot 17.00, donderdag tussen 19.00 tot 20.30 uur. (contant betalen bij afhalen, incl 10 euro borg, inleveren uiterlijk 7 mei).

Dweilband 1 mei

Op zaterdagavond 1 mei zal de dweilband van OKK ons komen entertainen. Tussen 20.30 uur en 22.30 uur zullen ze gezellige liedjes komen spelen. We hopen dan een leuk avondje te kunnen bieden!! (eenieder is welkom, dus ook mensen van buiten de wijk, dat geldt voor alle dagen!)

We hopen dat we iedereen vrolijk, enthousiast en vol goede spirit in de buurt kunnen gaan begroeten en gezellig samen kunnen gaan werken aan een grandioze, spetterende, geslaagde maar vooral feestelijke feestweek!!!

Met een vrolijke oranjegroet van jullie oranjecommissie!!!

Manja Bor, Anita Schouwenaar,  Juliet Hoogesteger,  Wouter Fieman,  Benjamin Tissink,  Janina van der Sluis, Janine Flipse, Jan Remijnse, Jeanne van der Guchte,  Sidney Snijders, Ron Snoodijk.

p.s.: Degenen die nog achter lopen met de contributie willen we vragen de contributie zo snel mogelijk over te maken, om de kas van de buurt zo volledig mogelijk te kunnen hebben voor 30 april!!


Strookje met geld inleveren bij Anita Schouwenaar (Herdershoefje 32) vóór 25 april.

Wij komen gezellig naar de buurtbarbecue.

Naam: …………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………

We komen met ……… personen vanaf 15 jaar, en ……… kinderen onder de 15 jaar.