Geachte medebuurtbewoner,

 

Het is zover, de eerste aftrap voor Koninginnedag 2010 is geweest! De leden van de oranjecommissie zijn bijeen geweest om alles te bespreken en acties te gaan ondernemen. Deze buurtinfo is een verslag hiervan om iedereen in de buurt op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Na iedere bijeenkomst zal iedereen in de buurt op deze manier geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Uiteraard zijn we verder gegaan met het thema dat al eerder door de oranjecommissie bedacht was: "Willem van Oranje". Hiervoor is een brainstormsessie geweest waar iedereen zijn gedachten nog eens over laat gaan, en we de volgende bijeenkomst verder uit zullen gaan diepen. Mochten er her en der nog ideetjes ontstaan horen wij deze uiteraard graag!

Read More