Hallo medebuurtbewoner,

 

Het jaar 2009 staat voor de deur....en zoals een paar jaar geleden leek het ons weer een leuk idee om samen op het nieuwe jaar te toosten!! Even een borrel met de buren, beste wensen uitwisselen, ontspannen praatje maken, en ook even tijd voor de algemene ledenvergadering.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de borrel met vergadering te houden op 10 januari 2009 in restaurant De Optimist op het Sluiscomplex. Het is de bedoeling om vanaf 16.30 uur iedereen te ontvangen met een drankje en om 17.00 uur te starten met de vergadering (de agenda en notulen van de vorige vergadeing zijn bijgevoegd!). De notulen van de vorige vergadering en de agenda voor deze zijn bij deze buurtinfo bijgevoegd. Na de vergadering kan op eigen gelegenheid nageborreld worden. We willen wel vragen of iedereen zich vooraf wil opgeven, zodat we rekening kunnen houden met het aantal volwassenen én het aantal kinderen.

Read More

Behalve deze borrel met vergadering, willen we dit jaar uiteraard de jaarlijkse buurtbarbeque houden (waarvoor een datum nog zal volgen!). Ook zijn we voornemens nog een activiteit te plannen. Omdat het moeilijk is een activiteit te kiezen vragen we eenieders hulp erbij. We hebben een aantal activiteiten waarover we de mening van de buurt willen vragen, zodat we iets kunnen plannen waarmee we de meeste mensen een plezier doen. Op het strookje kun je aangeven welke activiteit de voorkeur geniet. Heb je zelf nog een goed idee, mag dat er ook bij geschreven worden natuurlijk!! Een datum hebben we wel gepland, zijnde zaterdag 23 mei 2009.

We hopen veel medebuurtbewoners tegen te komen op 10 januari in De Optimist! Vergeet het strookje niet in te leveren bij Anita Schouwenaar!!

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging "De Rêêpe".

Vóór 5 januari inleveren bij Anita Schouwenaar, Herdershoefje 32

Wij ................................................................ (naam)

....................................................................(adres) komen met:

......... volwassenen en ......... kinderen (graag leeftijd ook vermelden!) naar de ledenvergadering op 10 januari 2009 in De Optimist.

Activiteitenvoorkeur: (Geef de activiteiten een cijfer! 1 is het leukst, 5 is het minst leukst!)

Tripje Skidome ...

Beekse Bergen ...

Dierentuin Antwerpen ...

Karten ...

Eigen idee .....................................................................