Buurtinfo

Buurtinfo nr 20 Oranjekoorts

Hallo medebuurtbewoner,

Zoals de titel zegt….iedereen is in de ban van de oranjekoorts!! De voorbereidingen zijn in volle gang, dus weer eens tijd om iedereen te informeren over de activiteiten. Bij de jaarvergadering (notulen zijn bijgevoegd) is uitleg gegeven over het thema “Willem van Oranje” en wat de plannen zijn, welke in het kort neerkomen op:

  • Een kasteel in de speeltuin (met drankjesverkoop), voorzien van toebehoren welke bij een kasteel horen (verlichting, dieren etc!)
  • Voor elke buurtlid (per huis) een schild om zelf een eigen wapen te ontwerpen om in de tuin te zetten (deze worden op korte termijn rondgebracht met een uitleg erbij), ook een fakkel om erbij te zetten worden (tegen Koninginnedag) uitgedeeld.
  • Straatverlichting op verschillende manieren, voor de oplettende kijker is een voorbeeld te zien geweest van hoe de lantaarnpalen bekleed zullen worden. Verder zal er “kunstkaarsverlichting” toegepast gaan worden en fakkels.
  • Diverse attributen om de straat mee op te sieren in kasteelstijl, te denken aan dieren, schilderijen, zwaarden, kanonnen, oranje tulpen, waterputten, etc. (goede aanvullende ideeën zijn uiteraard nog van harte welkom!!)
  • 2 grote ridders welke de wijk zullen bewaken bij de entree van de wijk.

Read More

Er is dus van alles aan de gang en we kunnen de komende tijd hulp goed gebruiken. We hebben een ruimte (deel van een loods) beschikbaar aan de Choorhoekseweg (beschikbaar gesteld door Adrie Verras), waar we kunnen klussen, en verder zijn er ook mensen in eigen garages bezig. Voor het werken in de loods hebben we een schema voor de komende weken opgesteld, welke bij deze buurtinfo gevoegd is. Tijdens de jaarvergaderingen hebben mensen zich ingeschreven om te helpen bij bepaalde onderdelen, maar niet iedereen was toen aanwezig. De mensen die zich beschikbaar hebben gesteld worden benaderd zodra hun onderdeel aan bod komt, anderen zijn uiteraard ook heel erg welkom!!! We willen ook van het voorwerk al een feest maken, en gezellig met de buren aan de slag gaan!!

Om straks de feestweek in te luiden is het idee ontstaan om op 29 april 2010 een borrel te organiseren in stijl bij het kasteel!! Die avond vindt misschien ook de jurering plaats, dus iedereen wordt dan in kasteelstijl verwacht!!

Ter afsluiting van de week willen we een buurtbarbeque organiseren, maar hoe en wanneer is nog niet helemaal bekend. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte!!

Om iedereen op de hoogte te kunnen houden wordt momenteel gewerkt aan onze eigen website, zijnde www.dereepe.nl . De website wordt deze en volgende week mee begonnen, dus als er nog niet zoveel op staat, heb dan even geduld en probeer het later nog een keer. Het is de bedoeling om de buurtinfo’s, foto’s, weetjes en alles wat met de buurt te maken heeft erop te gaan zetten!! Mocht je zelf leuke foto’s of teksten of ideeën ervoor hebben, laat dat dan aan Juliet Hoogesteger weten (Herdershoefje 52, email: Juliet)  zodat eraan gewerkt kan worden. (foto’s kunnen doorgemaild worden!)

Verder is tijdens de jaarvergadering de oproep gedaan aan iedereen die nog spullen heeft liggen van eerdere feestweken om deze in te leveren bij Manja Bor (Reephof 8). Omdat niet iedereen daarbij aanwezig was, herhalen we hierbij de oproep!! Er zijn nog niet veel spullen terecht, en we zoeken nog wat spullen, dus laat het weten als je wat hebt liggen!!

Nu verder ingaand op de loods die we mogen gebruiken:

Er is het verzoek gedaan om geen kinderen mee te nemen naar de loods, er liggen nogal wat spullen die niet voor kinderen geschikt zijn. En om ongelukken te voorkomen….

Ga je naar de loods om te klussen, neem wat te drinken en versnaperen mee! (of spreek met de rest die dan ook komt wat af)

Er zal op de dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagen gewerkt worden in de loods. De tijden zullen in principe voor de avonden van 19.00  tot 21.30 uur zijn en voor de zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur zijn (uiteraard kan in overleg extra doorgegaan worden!!). Op de tijden dat er gewerkt wordt is er altijd iemand van de oranjecommissie aanwezig, welke zorg zal dragen voor de sleutel.

Op 1 maart komt de oranjecommissie weer bijeen om het verdere verloop te plannen.

Voor het schilderen van de dieren om in de wijk te plaatsen willen we de hulp inroepen van alle kinderen in de buurt. We willen een zaterdagmiddag prikken om met zoveel mogelijk kinderen lekker te gaan schilderen, zodat de kinderen ook een echte eigen bijdrage in de feestversieringen hebben!! Vooralsnog hebben we zaterdag 17 april in gedachten, dus zet die datum vast op de agenda!!!

Momenteel wordt nog bekeken of er toch een loopgroep van de buurt mee kan doen met de optocht. Op woensdag 10 februari is weer een bijeenkomst van de oranjevereniging van Wemeldinge, waar we hopen meer informatie te krijgen over de dag zelf en waar we gaan vragen of we nog mee kunnen doen met de optocht. Aan de hand daarvan zal bekeken worden of een loopgroep haalbaar is (leuk is het zowieso!!). Uiteraard houden we iedereen hiervan ook op de hoogte!

Er is in deze info een heleboel informatie aan bod gekomen. Mochten er naar aanleiding van de buurtinfo of over andere zaken vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag!!

We hopen dat we iedereen net zo enthousiast als de oranjecommissie in de loods of in de buurt kunnen gaan begroeten en gezellig samen kunnen gaan werken aan een grandioze, spetterende, geslaagde maar vooral feestelijke feestweek!!!

Met een vrolijke oranjegroet van jullie oranjecommissie!!!

 

Manja Bor,

Anita Schouwenaar,

Juliet Hoogesteger,

Wouter Fieman,

Benjamin Tissink,

Janina van der Sluis,

Janine Flipse,

Jan Remijnse,

Jeanne van der Guchte,

Sidney Sneijder,

Ron Snoodijk.

Buurtinfo nr 19 BuurtBBQ

Hallo medebuurtbewoner,

De zomer is net begonnen maar al voelbaar aanwezig! Het zonnetje doet zijn best en wij krijgen zin in een barbecue!! Deze zal dit jaar plaatsvinden op 18 juli en wel op de vertrouwde plaats bij de garages in de Reephof.

 

De kosten zullen dit jaar voor volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar € 15,00 zijn en kinderen tot 15 jaar zijn gratis. Bij het begin van de barbecue zullen alle volwassenen nog twee consumptiebonnen per persoon ontvangen, die inbegrepen in de prijs zijn. Daarna werken we met hetzelfde betaalsysteem als altijd, met drankkaarten. Deze kaarten zullen de avond zelf te koop zijn.

Read More


Opgeven kan door middel van onderstaand strookje, met geld in te leveren bij Anita Schouwenaar (Herdershoefje 32) vóór 10 juli 2009.

We willen zoals gebruikelijk vragen of iedereen zelf stoelen (en eventueel een tafel) mee wil nemen. Het is de bedoeling rond 18.00 uur te beginnen, en uiteraard is eenieder ook welkom bij het klaarzetten van alles eind de middag!

We hopen dat er veel buurtgenoten komen genieten van de barbecue, zodat het een gezellig feest zal worden.

Tevens hopen we deze avond ons bestuur weer compleet te maken. Onze voorzitter is afgetreden, maar er staat een nieuwe voorzitter klaar om het stokje over te nemen, zijnde Manja Bor. Ook zullen we het een en ander laten zien/horen van de voorbereidingen voor het grote koninginnefeest in 2010!!

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging "De Rêêpe".

Strookje met geld inleveren bij Anita Schouwenaar (Herdershoefje 32) vóór 10 juli.

Wij komen gezellig naar de buurtbarbecue.

Naam: ..................................................................

Adres: ..................................................................

We komen met ......... personen vanaf 15 jaar, en ......... kinderen onder de 15 jaar.

Buurtinfo nr 18 Oranjekoorts begint!

Geachte medebuurtbewoner,

 

Het is zover, de eerste aftrap voor Koninginnedag 2010 is geweest! De leden van de oranjecommissie zijn bijeen geweest om alles te bespreken en acties te gaan ondernemen. Deze buurtinfo is een verslag hiervan om iedereen in de buurt op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Na iedere bijeenkomst zal iedereen in de buurt op deze manier geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Uiteraard zijn we verder gegaan met het thema dat al eerder door de oranjecommissie bedacht was: "Willem van Oranje". Hiervoor is een brainstormsessie geweest waar iedereen zijn gedachten nog eens over laat gaan, en we de volgende bijeenkomst verder uit zullen gaan diepen. Mochten er her en der nog ideetjes ontstaan horen wij deze uiteraard graag!

Read More


In het kader van de oranjegedachte, zijn we op een probleem gestuit. De spullen die bij de CZAV in opslag liggen, moeten daar (waarschijnlijk tijdelijk) weg. We zijn zodoende op zoek naar een paar sterke mannen (met karretjes achter de auto?) om de spullen er weg te halen, maar ook zoeken we ruimte om alles (tijdelijk) te stallen. Het gaat om de houten delen van het huisje en het decor. We zullen het op zeer korte termijn weg moeten halen. Wil je helpen, dan graag even contact opnemen met Wouter Fieman op tel.nummer 06-43216954.

Om nog even in het oranjegevoel verder te gaan, is er een verzoek van de Oranjevereniging van Wemeldinge om uit elke buurtvereniging een afgevaardigde te hebben voor de Oranjevereniging. Dit gaat om deels bestuursleden, maar ook mensen als contactpersoon binnen de buurt (deze laatste groep is niet bedoeld als zijnde voor de vergadering, maar meer als contactpersoon, bij het evt rondbrengen van brieven, doorgeefluik over ontwikkelingen en dergelijke). We hebben besloten dat het niet handig is om een bestuurslid van de buurt hiervoor aan te melden, omdat deze het druk genoeg gaan krijgen komende tijden. Graag zien we zodoende een buurtgenoot die dit op zich wil nemen! Hiervoor aanmelden kan bij Anita Schouwenaar (secretaris) 0113-621777.

Verder willen we iedereen nog even erop wijzen dat de buurtbarbeque op 18 juli 2009 zal plaatsvinden, dus schrijf het vast in de agenda!!

Voor degenen die het nog niet hebben gezien bij Spar Tax nog het volgende. Er is een sponsoractie vanuit Tax om alle vereniging een kans geven wat geld te vergaren. Voor iedere 250 euro aan kassabonnen krijgen we 5 euro voor de buurtvereniging! Kleine moeite dus om de kassabonnen in de opvallende doos van de buurt te doen!! Zo steunen we de buurt nog een beetje extra!! (de stand van het gespaarde bedrag hangt aan de deur van Tax!)

Voor dit moment was dit alle nieuws. We hopen dat eenieder met vrolijke stemming mee zal helpen op welke manier dan ook, en we hopen er samen een gezellige periode van te kunnen maken met een spetterend resultaat op 30 april 2010!

Met vriendelijke groet van de oranjecommissie van buurtvereniging "De Rêêpe".

Buurtinfo nr 17 Ledenvergadering 2009

Hallo medebuurtbewoner,

 

Het jaar 2009 staat voor de deur....en zoals een paar jaar geleden leek het ons weer een leuk idee om samen op het nieuwe jaar te toosten!! Even een borrel met de buren, beste wensen uitwisselen, ontspannen praatje maken, en ook even tijd voor de algemene ledenvergadering.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de borrel met vergadering te houden op 10 januari 2009 in restaurant De Optimist op het Sluiscomplex. Het is de bedoeling om vanaf 16.30 uur iedereen te ontvangen met een drankje en om 17.00 uur te starten met de vergadering (de agenda en notulen van de vorige vergadeing zijn bijgevoegd!). De notulen van de vorige vergadering en de agenda voor deze zijn bij deze buurtinfo bijgevoegd. Na de vergadering kan op eigen gelegenheid nageborreld worden. We willen wel vragen of iedereen zich vooraf wil opgeven, zodat we rekening kunnen houden met het aantal volwassenen én het aantal kinderen.

Read More

Behalve deze borrel met vergadering, willen we dit jaar uiteraard de jaarlijkse buurtbarbeque houden (waarvoor een datum nog zal volgen!). Ook zijn we voornemens nog een activiteit te plannen. Omdat het moeilijk is een activiteit te kiezen vragen we eenieders hulp erbij. We hebben een aantal activiteiten waarover we de mening van de buurt willen vragen, zodat we iets kunnen plannen waarmee we de meeste mensen een plezier doen. Op het strookje kun je aangeven welke activiteit de voorkeur geniet. Heb je zelf nog een goed idee, mag dat er ook bij geschreven worden natuurlijk!! Een datum hebben we wel gepland, zijnde zaterdag 23 mei 2009.

We hopen veel medebuurtbewoners tegen te komen op 10 januari in De Optimist! Vergeet het strookje niet in te leveren bij Anita Schouwenaar!!

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging "De Rêêpe".

Vóór 5 januari inleveren bij Anita Schouwenaar, Herdershoefje 32

Wij ................................................................ (naam)

....................................................................(adres) komen met:

......... volwassenen en ......... kinderen (graag leeftijd ook vermelden!) naar de ledenvergadering op 10 januari 2009 in De Optimist.

Activiteitenvoorkeur: (Geef de activiteiten een cijfer! 1 is het leukst, 5 is het minst leukst!)

Tripje Skidome ...

Beekse Bergen ...

Dierentuin Antwerpen ...

Karten ...

Eigen idee .....................................................................