Buurtinfo

Buurtinfo nr 16 Ledenvergadering 2008

Hallo medebuurtbewoner,

Voor onze jaarvergadering op 5 april hebben zich ca 38 volwassenen opgegeven. Een gezellige club dus! Maar zoals de meesten al hebben vernomen zal Turqoise per 1 april de deuren sluiten. Aangezien we daar onze jaarvergadering gepland hadden ontstond er een probleem. Na wikken en wegen hebben we besloten om weer te kiezen voor Klein Stelle. De planning is hetzelfde gebleven. Om 15.00 uur verwachten we iedereen (uiterlijk 15.15 uur), zodat we om 15.30 uur met de vergadering kunnen beginnen. De verrassing voor de kinderen gaat ook door (we verwachten in totaal 18 kinderen!!), wat een dolle boel zal worden!

Tot 5 april in Klein Stelle!!

  

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging “De Rêêpe”.

Buurtinfo nr 14

Hallo medebuurtbewoner,

 

Weer een nieuwe buurtinfo om iedereen te informeren.

Zoals ieder jaar staat ook dit jaar als eerst de ledenvergadering op de planning. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de vergadering te houden op 5 april in restaurant Turqoise op het dorpsplein. Het is de bedoeling om vanaf 15.00 uur iedereen te ontvangen met een kopje koffie (en iets lekkers?) en om 15.30 uur te starten met de vergadering (de agenda en notulen van de vorige vergadeing zijn bijgevoegd!). De vergadering zal afgesloten worden met een drankje waarna op eigen gelegenheid nog nageborreld kan worden. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat er verschillende hapjes te proeven zijn. We willen wel vragen of iedereen zich vooraf wil opgeven, zodat we rekening kunnen houden met het aantal volwassenen én het aantal kinderen. Als er voldoende kinderen zijn, zal er voor hun ook iets geregeld worden....we verklappen nog niet wat!! Er zijn geen kosten aan de vergadering. Uiteraard komen de drankjes na de vergadering voor eigen rekening.

Read More


Het bestuur van de buurtvereniging is nog niet compleet, maar er zijn wel aanmeldingen ontvangen van liefhebbers. Tijdens de vergadering zal het nieuwe bestuur gekozen worden.

Verder willen we een oproep doen om na te gaan denken over een thema voor Koninginnedag 2010. Het lijkt nog ver weg, maar het is sneller zover dan dat we denken, dus we willen er vroeg aan beginnen. Tevens willen we vragen of mensen spullen van Koninginnedag 2005 hebben liggen. Dit graag doorgeven aan 1 van de bestuursleden, zodat we alles kunnen inzetten voor 2010. Ook zal een oranjecommissie in het leven geroepen worden, net zoals in 2005, om alles in goede banen te kunnen leiden.

We hopen veel medebuurtbewoners tegen te komen op 5 april in Turqoise! Vergeet het strookje niet in te leveren bij Anita Schouwenaar!!

Met vriendelijke groet van het bestuur van jullie buurtvereniging "De Rêêpe".

Vóór 14 maart inleveren bij Anita Schouwenaar, Herdershoefje 32

Wij

................................................................... (naam)

....................................................................(adres) komen met:

......... volwassenen en ......... kinderen (graag leeftijd ook vermelden!) naar de ledenvergadering op 5 april in Turqoise.